ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Demystifying the factors influencing generic drug consumption
Εναλλακτικός τίτλος :Διαλεύκανση των παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση γενόσημων φαρμάκων
Δημιουργός :Tsachakis, Konstantinos
Τσαχάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Painesis, Grigorios (Επιβλέπων καθηγητής)
Drosos, Dimitrios (Εξεταστής)
Indounas, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η μεταπτυχιακή εργασία εμπεριέχει παραρτήματα, βιβλιογραφικές αναφορές, πίνακες και διαγράμματα.
Φυσική περιγραφή :128p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9553
Περίληψη :Generic drugs contain the same active ingredient as brand-name drugs and are allowed on the market after the original patent of the drug expires. The price of these drugs is much lower than the price of the brand-name drugs and their use is promoted by the governments of almost all states in order to reduce the cost of health systems. It is common to find both health professionals and consumers skeptical of the safety and quality of generic drugs. By analyzing the data received through a questionnaire, and from a marketing perspective, an attempt was made to find out the factors that influence the consumption of generic drugs the most.
Τα γενόσημα φάρμακα εμπεριέχουν την ίδια ενεργή ουσία με τα ήδη διαδεδομένα γνωστά φάρμακα, και επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά όταν η πατέντα των προτότυπων φαρμάκων, λήξει. Η τιμή των γενόσημων είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των προτότυπων φαρμάκων και η χρήση τους προωθείται απο τις κυβερνήσεις σχεδόν όλων των κρατών, σε μια απόπειρα να μειωθεί το κόστος του τομέα της υγείας. Συχνά, επιστήμονες της υγείας και καταναλωτές, είναι σκεπτικοί σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των γενόσημων φαρμάκων. Με την ανάλυση των δεδομένων που ελήφθησαν έπειτα από τη διανομή ερωτηματολογίου, και από την οπτική γωνία του Μάρκετινγκ, έγινε η προσπάθεια να ανακαλυθφούν οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την κατανάλωση γενόσημων φαρμάκων.
Λέξη κλειδί :Γενόσημα φάρμακα
Μάρκετινγκ
Κατανάλωση
Υγεία
Generic drugs
Marketing
Consumption
Health
Διαθέσιμο από :2022-07-04 20:38:07
Ημερομηνία έκδοσης :07/04/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-04 20:38:07
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsachakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf