ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Business strategy: how top executives manage Covid-19 crisis in Greece. An attempt to create an empirical sequence of actions to handle crises on business level
Δημιουργός :Papadrosos, Evangelos
Παπαδρόσος, Ευάγγελος
Συντελεστής :Thanos, Ioannis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9574
Περίληψη :Amid the continuing necessity to control and predict business crises, there is no conceptual methodthat combines crisis management strategies from various industrial sectors, their situationalvariables and results, as well as the various coping tactics used by leaders. This makes it hard forexecutives to comprehend the types of crisis responses that are suitable in their industry andestablish adequate strategies to deal with it successfully. This study employs an in-depth interviewto address the previously stated gap in the literature by identifying the different crisis viewpoints perbusiness, their consequences and performance indicators, the coping mechanisms employed to limittheir impact, and the significance of these efforts. The study concludes with a few implications forbusiness management and future research objectives.
Business strategy: How top executives manage Covid-19 crisis in Greece. An attempt to create an empirical sequence of actions to handle crises on business level
Λέξη κλειδί :Business
Crisis
Strategy
Management
Pandemic Covid-19
Επιχειρήσεις
Κρίση
Στρατηγική
Πανδημία Covid-19
Διαθέσιμο από :2022-07-11 12:13:57
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-11 12:13:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadrosos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf