ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Determining the antecedents and outcomes of Bandwagon, Snob and Veblen effects in fashion luxury brands consumption choice
Εναλλακτικός τίτλος :Καθορισμός του ιστορικού και των αποτελεσμάτων των Bandwagon, Snob και Veblen φαινομένων στην καταναλωτική επιλογή πολυτελών προϊόντων μόδας
Δημιουργός :Vinieratou, Maria
Βινιεράτου, Μαρία
Συντελεστής :Painesis, Grigorios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9602
Περίληψη :In an era that fashion Luxury consumption has taken major increase, it is very important tounderstand and analyze the people that actually consume fashion luxury products, what aretheir characteristics and what benefits they gain from this consumption. In this researchthrough multiple analyses, it is attempted through several combination to be determined ifnarcissism, high self-esteem and perceived social status can be linked through the Snob,Veblen and Bandwagon effect, to happiness, success and/or centrality.
Λέξη κλειδί :Μόδα
Μάρκετινγκ
Πολυτελή προϊόντα
Fashion
Marketing
Luxury consumption
Διαθέσιμο από :2022-07-12 23:44:43
Ημερομηνία έκδοσης :07/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-12 23:44:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vinieratou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf