ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Verifiable credentials architecture overview and proof of concept
Εναλλακτικός τίτλος :Επισκόπηση αρχιτεκτονικής επαληθεύσιμων διαπιστευτηρίων και πρακτική εφαρμογή
Δημιουργός :Κωνσταντίνου, Βασίλειος
Konstantinou, Vasilios
Συντελεστής :Marias, Giannis F. (Επιβλέπων καθηγητής)
Siris, Vasileios (Εξεταστής)
Gkritzalis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9648
Περίληψη :Στις μέρες μας, το Διαδίκτυο έχει γίνει ουσιαστικό μέρος της καθημερινότητας των περισσότερων ανθρώπων. Όλο και περισσότερες υπηρεσίες που ήταν διαθέσιμες μόνο μέσω φυσικών συναλλαγών έχουν τώρα αρχίσει να προσφέρονται διαδικτυακά, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στις διαδικτυακές υπηρεσίες και αυτή η μετάβαση έχει επιταχυνθεί μόνο από την πανδημία COVID-19. Αυτές οι μεταβάσεις, ωστόσο, αποκάλυψαν επίσης ορισμένα προβλήματα με το Διαδίκτυο. Ένα από αυτά είναι η έλλειψη ψηφιακής ταυτότητας. Στον κόσμο του Διαδικτύου, μπορείς να είσαι κανείς ή κανένας, ένας χρήστης του Διαδικτύου δεν χρειάζεται να έχει ταυτότητα για να περιηγηθεί στον Ιστό. Αυτό συχνά έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες ορισμένων οργανισμών, που επιθυμούν να διακρίνουν μεμονωμένα άτομα χρήστες και να τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο όταν οι χρήστες απαιτείται να συνδέσουν την ψηφιακή τους ταυτότητα με φυσική ή νομική. Στον φυσικό κόσμο αυτό το πρόβλημα επιλύεται εύκολα. Κυβερνήσεις και άλλοι αξιόπιστοι οργανισμοί σωματικά ζητήματα διαπιστευτήρια όπως ταυτότητες, διαβατήρια και άδειες οδήγησης, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιδιώτες για να αποδείξουν την ταυτότητά τους. Αυτά τα διαπιστευτήρια έχουν επίσης βελτιωθεί όλα αυτά τα χρόνια, προσθέτοντας πολλαπλά χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποφυγή πλαστών διαπιστευτηρίων. Παρά όλα τα συναρπαστικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, Αυτοί οι τύποι διαπιστευτηρίων σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιούνται στον φυσικό κόσμο, όχι στη λέξη του το διαδίκτυο. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει άμεσος τρόπος να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο του Διαδίκτυο. Επίσης, εάν με οποιαδήποτε αλλαγή προσγειωθούν σε λάθος χέρια, θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιηθούν πλαστοπροσωπίες. Τέλος, στον κόσμο του Διαδικτύου αυτού του είδους τα διαπιστευτήρια είναι εξαιρετικά εύκολο να σφυρηλατηθούν, καθιστώντας τα αναξιόπιστα.
Nowadays, the Internet has become an essential part of the everyday life of most people. More and more services that used to be available only through physical transactions have now begun to be offered online, governments and organizations are heavily investing in online services this transition has only been accelerated by the COVID-19 pandemic forcing them to speed up the process. These transitions, however, have also revealed some problems with the internet. One of them is the lack of digital identity. In the world of the internet, you can be anyone or no one, an internet user does not need to have an identity to browse the web. This often comes in contrast to the needs of some organizations, which wish to distinguish individual users to offer them their services. The problem becomes even more complex when the users are required to link their digital identity to a physical or legal one. In the physical world this problem is easily solvable. Governments and other trustworthy organizations issue physical credentials like IDs, passports, and driver licenses, which can then be used by individuals to prove their identity. These credentials have also been refined throughout the years, adding multiple security features to avoid fake credentials. Despite all the exciting security features, these types of credentials were designed to be used in the physical world, not in the word of the internet. As a result, there is no straightforward way to present them on the world of the internet. Also, if by any change they land in the wrong hands, they could easily be used for impersonations. Finally, in the world of the internet these types of credentials are extremely easy to forge, making them untrustworthy.
Λέξη κλειδί :Ταυτότητα
Επαληθεύσιμα διαπιστευτήρια
Εφαρμογές
Identity
Verifiable credentials
Applications
Hyperledger
Διαθέσιμο από :2022-09-21 11:34:56
Ημερομηνία έκδοσης :09/05/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-09-21 11:34:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Konstantinou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf