ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :ESG ratings of pharmaceutical companies and their financial performance
Εναλλακτικός τίτλος :Οι δείκτες ESG στις φαρμακευτικές εταιρείες και η οικονομική τους επίδοση
Δημιουργός :Ξάνθης, Νικόλαος
Xanthis, Nikolaos
Συντελεστής :Georgoutsos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Drakos, Konstantinos (Εξεταστής)
Κavussanos, Emmanuel (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9665
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη στοχεύει να ρίξει φως και να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές επιπτώσειςκαι δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις των εταιρειώνπου δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό κλάδο. Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από 157 εταιρείες στοφαρμακευτικού κλάδου παγκοσμίως που έχουν καταχωρηθεί στο DataStream μεταξύ 2012 και2021.
This study is aiming to shed light and provide evidence on the impact of environmental, socialand corporate governance (ESG) indicators, on the financial performance of companiesoperating in the pharmaceutical sector. The study used data from 157 companies in thepharmaceutical sector worldwide which have been listed in DataStream between 2012 and2021.
Λέξη κλειδί :Φαρμακευτική εταιρεία
Χρηματοοικονομική επίδοση
Περιβάλλον
Βιωσιμότητα
Pharmaceutical company
Financial performance
Environment, Social, Governance (ESG)
Διαθέσιμο από :2022-10-02 17:29:55
Ημερομηνία έκδοσης :02-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-02 17:29:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xanthis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf