ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μόδα και βιώσιμες επιλογές: μια ερευνητική μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών
Εναλλακτικός τίτλος :Sustainable choices in fashion industry. a research study of consumer buying behavior
Δημιουργός :Αρβανιτάκη, Αναστασία
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9727
Περίληψη :Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος MBA FULL-TIME του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα την μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς τη «βιώσιμη μόδα». Εκτός από τη συμπεριφορά των καταναλωτών η οποία ερευνήθηκε με τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου 35 ερωτήσεων σε δείγμα 162 ατόμων, ερευνήθηκε και η αντιμετώπιση των εταιρειών με είδη μόδας του ζητήματος της «βιώσιμης μόδας».
This specific study was conducted in the MBA FULL-TIME postgraduate program of the Athens University of Economics and Business, regarding the consumer behavior towards "sustainable fashion". In addition to consumer behavior, it has also investigated the approach of fashion companies to the issue of "sustainable fashion".
Λέξη κλειδί :Βιωσιμότητα
Μόδα
Καταναλωτής
Sustainability
Fashion
Consumer
Διαθέσιμο από :2022-10-11 15:32:53
Ημερομηνία έκδοσης :01-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-11 15:32:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Arvanitaki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf