ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :eHealthPass
Δημιουργός :Τσάμης, Θεόδωρος-Χρήστος
Συντελεστής :Θάνος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Καπουτσής, Ηλίας (Εξεταστής)
Βακόλα, Μαρία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9789
Περίληψη :Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτυχημένη εμπορική εκμετάλλευση της πλατφόρμας eHealthPass. Aναφέρεται κυρίως στα τμήματα ενός Business Plan που αφορούν στην περιγραφή/παρουσίαση της εταιρείας και του προϊόντος, την ανάλυση της αγοράς και το marketing strategy.
The purpose of this thesis is to provide specific suggestions for the successful commercialization of eHealthPass. It focuses predominantly on presenting the company and product, conducting a market analysis, and outlining the suggested marketing strategies to be pursued.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή υγεία
Ανάλυση αγοράς
Στρατηγική μάρκετινγκ
Digital health
Market analysis
Marketing strategy
Διαθέσιμο από :2025-10-20
Ημερομηνία έκδοσης :20-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-20 13:31:05
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :