ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Can hedge fund help diversify equity portfolio
Εναλλακτικός τίτλος :Μπορούν τα hedge fund να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου μετοχών;
Δημιουργός :Πετροπουλέα, Ευαγγελία
Petropoulea, Evangelia
Συντελεστής :Chalamandris, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής)
Sakkas, Athanasios (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9922
Περίληψη :H παρούσα εργασία στοχεύει να εξετάσει εάν τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μετοχών. Προς αυτόν τον στόχο συγκρίνουμε ένα δεδομένο αριθμό χαρτοφυλακίων με ένα ισοδύναμο χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Παρέχονται δεδομένα για επιστροφές συντελεστών, αποδόσεις χαρτοφυλακίου αναφοράς σε διαφορετικές συχνότητες την περίοδο 1967-2021. Οι συχνότητες περιλαμβάνουν ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια. Δεδομένου ότι το εύρος ημερομηνιών των δεδομένων είναι μεγάλο, εστιάζουμε σε μια μακροπρόθεσμη επένδυση και αναλύουμε τις μηνιαίες αποδόσεις. Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς περιλαμβάνει έξι κατηγορίες ανά μέγεθος (μικρό και μεγάλο) και αναμενόμενη ανάπτυξη (χαμηλή, διάμεση, υψηλή). Λάβαμε επίσης δεδομένα σχετικά με τους δείκτες των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και την απόδοσή τους.
This work aims to examine if hedge fund can help diversify equity portfolio. Towards this aim we compare a given number of portfolios with an equivalent benchmark portfolio. The benchmark portfolio includes six categories by size (small and big) and expected growth (low, median, high). We also obtained data about hedge fund indices and their performance. The analysis was performed in Python programming language, using the library Riskfolio-Lib. The purpose of this library is to optimize portfolios using historical data based on some metric. Therefore, we can estimate various risk-related metrics and compare the benchmark portfolios with the hedge fund indexes.
Λέξη κλειδί :Αντισταθμιστικά κεφάλαια
Χαρτοφυλάκιο μετοχών
Μέτρα κινδύνου
Hedge fund
Equity portfolio
Risk measures
Διαθέσιμο από :2022-11-25 22:24:41
Ημερομηνία έκδοσης :25-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-25 22:24:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petropoulea_2022.pdf

Τύπος: application/pdf