ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An insight in the competitiveness of liner shipping
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση του ανταγωνισμού στην αγορά των θαλλάσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων
Δημιουργός :Διαμαντίδης, Δημήτριος
Τσουράκη, Δήμητρα
Diamandidis, Dimitrios
Tsouraki, Dimitra
Συντελεστής :Kavussanos, Emmanuel G. (Επιβλέπων καθηγητής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9971
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι ανάλυση του βαθμού ανταγωνισμού στην αγόρα των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων. Γίνεται αναδρομή σε παλαιότερη βιβλιογραφία και ανάλυση ευρέως αποδεκτών αριθμοδεικτών μέτρησης ανταγωνισμού.
The scope of our work is to identify the competitiveness in the liner shipping industry. We will perform an extensive literature review and we will use universally accepted indexes to analyze the competitiveness level.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Εμπορευματοκιβώτιο
Ανταγωνισμός
Shipping
Containership
Competitiveness
Ημερομηνία :01-11-2022
Διαθέσιμο από :2022-12-22 17:37:15
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-22 17:37:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Diamantidis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf