181. Κάθετες συμπράξεις και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Μουκουνίδης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1999
182. Παγκοσμιοποίηση των εμπορικών ροών και επιπτώσεις στις αγορές εργασίας των ανεπτυγμένων χωρών
Συγγραφέας: Τσακίρης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
183. Do financial systems matter for the economic growth of developing countries? : an empirical research
Συγγραφέας: Μακρής, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2000
184. ΦΠΑ και τραπεζικές υπηρεσίες
Συγγραφέας: Καρανικόλα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1999
185. Ο ρόλος και το μέγεθος του δημόσιου τομέα
Συγγραφέας: Χριστάκη, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
186. Το ευρώ και η μακροχρόνια σχέση του με το δολάριο
Συγγραφέας: Παλαιοδήμος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
187. Παγκοσμιοποίηση και κοινωνικό κράτος
Συγγραφέας: Καζάκος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2002
188. Ricardian trade, public inputs and government polilcy
Συγγραφέας: Σπηλιόπουλος, Λεωνίδας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
189. Pricing-to-market και το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Παναγιωτοπούλου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
190. Ανάλυση της μακροχρόνιας σχέσης της διαφοράς βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων μεταξύ χωρών
Συγγραφέας: Κασούμη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
191. Sovereign credit ratings and financial market instability
Συγγραφέας: Solovieva, Olga
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
192. Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομικές θεωρίες για την ανεργία (σημεία κριτικής)
Συγγραφέας: Κανακάκη, Πανγιώτα Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
193. Ζητήματα διεθνούς συνεργασίας παρουσία θετικών εξωτερικών επιδράσεων στην παραγωγή
Συγγραφέας: Σαββίδης, Χάρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
194. Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και η εμπειρική διερεύνησή του στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Μαγγίνας, Νικόλαος Σπ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-1998
195. Οικονομική σύγκλιση στις χώρες της Ε.Ε.
Συγγραφέας: Κασούμη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
196. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
Συγγραφέας: Γκιούσης, Αριστοτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2007
197. Αργεντινή
Συγγραφέας: Αναστασάκη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
198. Το κοινοτικό καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας
Συγγραφέας: Κλημέντζου, Ευφροσύνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
199. Dumping : μια ανασκόπηση στη θεωρία και στις πρακτικές του
Συγγραφέας: Μενάγιας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011
200. Άριστη οικονομική πολιτική σε ένα υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης με μη-παραγωγικές δημόσιες δαπάνες και ενδογενή προσφορά εργασίας
Συγγραφέας: Ζερβούδη, Ευανθία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2011

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »