181. Διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων marketing για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο των υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Δρακωνάκη, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 09-2004
182. Έρευνα ικανοποίησης πελατών με την πολυκριτήρια μέθοδο MUSA σε ναυτιλιακή εταιρία
Author: Κοτσιφάκη, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 09-2004
183. Private label : ποια είναι η στάση των καταναλωτών απέναντί τους
Author: Ψαρράκου, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 02-2005
184. Εφαρμογή εργαλείων διοικητικής λογιστικής σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα
Author: Σταυρακάκη, Ανθία
Format: pdf
Date: 2005
185. Τουρισμός και στρατηγική μάρκετινγκ με ειδίκευση σε cruises, yachting, golf
Author: Κλάδου, Στυλιανή
186. Διοίκηση αλλαγών - Διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή
Author: Κούτη, Ναυσικά
Format: pdf
Date: 2004-2005
187. Εμπειρική έρευνα της αλληλεπίδρασης των επιμέρους διαστάσεων του Balanced Scorecard στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Κανδηλώρου, Μυρτώ Ι.
Format: pdf
Date: 2006
188. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
Author: Γκρέκα, Αντωνία
Format: pdf
Date: 09-2006
189. Η στρατηγική των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων της Κρήτης
Author: Γαλενιανού, Σταματίνα
Format: pdf
Date: 2006
190. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών στους επιχειρηματικούς οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού βάση της καμπύλης μάθησης και της κοστολόγησης κατά δραστηριότητες
Author: Βλησμάς, Ορέστης
Format: pdf
Date: 2001
191. Who wants to be an expat?: παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις στελεχών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Author: Σπηλιωτοπούλου, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 2005
192. Ευέλικτα συστήματα απασχόλησης και η ελληνική πραγματικότητα
Author: Διακογιάννη, Χρυσάνθη
Format: pdf
Date: 2001
193. Η συμβολή της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση αλλαγών : μελέτη των Ελληνικών πρακτικών και των Ευρωπαϊκών τάσεων
Author: Σιώρη, Δήμητρα, Σαντίκος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2005
194. Το ψυχολογικό συμβόλαιο και ο ρόλος του στην επιλογή προσωπικού
Author: Ράλλης, Δημήτριος, Σβώλης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 12-2005
195. Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Author: Κωστάκος, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 10-2002
196. Η αξιολόγηση της απόδοσης σε ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
Author: Βασαλάκης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 2005
197. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Format: pdf
Date: 12-2002
198. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού στις εταιρείες πετρελαιοειδών - οδική ασφάλεια
Author: Θεοδοσίου, Θεοδόσιος
Format: pdf
Date: 2005
199. Κόστος ποιότητας και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
Author: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2003
200. Διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
Author: Μπρούστας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »