ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Δημιουργός :Κωστάκος, Μιχάλης
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Executive MBA
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Αλυσίδα καταστημάτων
Λιανικό εμπόριο
Οργανοδιοικητική τεχνική
Εμπορική προώθηση
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Δημόσιες σχέσεις
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Πολιτική της επιχείρησης
Ερευνα αγοράς
Ημερομηνία έκδοσης :10-2002

Αρχείο: 71747.pdf

Τύπος: application/pdf