421. Ανάλυση και σύγκριση των δημογραφικών χαρακτηριστικών Ελλάδας και Τουρκίας 1950-2000
Συγγραφέας: Φωτόπουλος, Μιχαήλ Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
422. Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών και μέτρηση της επιχειρησιακής απόδοσης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας πληροφορικής : μελέτη περίπτωσης του Οργανισμού Τηλεπικοικωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)
Συγγραφέας: Πολίτου, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
423. Προσαρμογή και χρέωση των διαφοροποιημένων υπηρεσιών του διαδικτύου στο GPRS περιβάλλον
Συγγραφέας: Σούρσος, Σέργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
424. Παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας digital subscriber line (DSL)
Συγγραφέας: Ζυγούρη, Ουρανία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
425. Τα οικονομικά της ασφάλειας Π.Σ. : ένα οικονομικό μοντέλο για τη διαχείριση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης συστήματος με χρήση κινήτρων
Συγγραφέας: Κούρουπας, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
426. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα στο διεισδυτικό υπολογίζειν
Συγγραφέας: Μπονάτος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
427. Semi-automatic semantic video indexing and retrieval
Συγγραφέας: Pitkanen, Reetta
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
428. Χρήση υπαρχουσών οντολογιών και βάσεων δεδομένων στο σύστημα παραγωγής φυσικής γλώσσας του έργου M-PIRO
Συγγραφέας: Καλλώνης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
429. Φαινόμενα δικτύου στις ψηφιακές οικονομίες : θεωρητική - εμπειρική ανάλυση και στρατηγικές
Συγγραφέας: Βαρούνης, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
430. Η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαχείριση ασφάλειας : διερευνητική μελέτη
Συγγραφέας: Γιώτας, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
431. Πολιτικές χρέωσης και συμβόλαια για υπηρεσίες πρόσβασης μέσω ασύρματων δικτύων
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
432. Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης ζήτησης για σύγκριση εναλλακτικών μοντέλων
Συγγραφέας: Ηλιούδη, Σταματία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
433. Τα digital forensics ως επιστημονικός κλάδος : προκλήσεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ανδρεάδου, Ελεονώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
434. Ασφάλεια πληροφοριών και προστασία υποδομών : ανάπτυξη CBK
Συγγραφέας: Στουγιάννου, Ελευθερία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
435. Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής εξαγωγής και αξιολόγησης γνωρισμάτων από συλλογές κειμένων
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
436. Υποστήριξη ιχνηλασιμότητας με RFID σε εφοδιαστική αλυσίδα φρέσκων προϊόντων : ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης
Συγγραφέας: Τζιόβα, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
437. Επεξεργασία ψηφιακών πειστηρίων (digital forensics) στο επιχειρησιακό περιβάλλον και δημιουργία μοντέλου αξιολόγησης του βαθμού ετοιμότητας (forensic readiness) ενός οργανισμού
Συγγραφέας: Κουμούσης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
438. Περιβάλλον διαχείρισης γνώσης με χρήση τεχνολογίας wiki
Συγγραφέας: Χαραλαμπάκος, Στρατής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
439. Σχεδίαση και ανάπτυξη επέκτασης (extension) του πρωτοκόλλου επιπέδου γραμμής selective repeat για παροχή υπηρεσιών μερικής ανάκαμψης
Συγγραφέας: Λουκάς, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
440. Ανάλυση απόδοσης του προτύπου ΙΕΕΕ 802.16 για εφαρμογές μετάδοσης πακέτων φωνής, σε καταστάσεις υψηλού φόρτου
Συγγραφέας: Παπαντωνάκος, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »