541. Ασφάλεια πρωτοκόλλων number resolving σε υποδομές VoIP
Συγγραφέας: Πάσχος, Αντώνιος - Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
542. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Συγγραφέας: Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
543. Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης : μελέτη, σχεδιασμός, και υλοποίηση ανθρωποκεντρικών χωρικά εξαρτημένων εφαρμογών στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας
Συγγραφέας: Πολυχρονόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
544. Ανάλυση δεδομένων αποτελέσματος της μεθόδου "Scale and Root Planning" στην μείωση συγκέντρωσης μικροβίων στο στόμα σε ασθενείς που πάσχουν από περιοδοντίτιδα
Συγγραφέας: Σιδηροπούλου, Παρασκευή Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2007
545. Στατιστική διερεύνηση της εκπαιδευτικής αξίας των μελλοντικών καθηγητών μαθηματικών μέσης εκπαίδευσης ως προς την εν δυνάμει πρόσληψή τους
Συγγραφέας: Τετράδης, Νικόλαος Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2007
546. Εφαρμογή της Gee μεθόδου σε επαναλαμβανόμενες δίτιμες μετρήσεις: συμπερασματολογία και έλεγχος υποθέσεων
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Άλκηστη Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2007
547. KEIRETSU: η οργανωτική δομή των εταιρειών στην Ιαπωνία και πως επηρεάζει τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα
Συγγραφέας: Μαξούτογλου, Αλίκη Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2007
548. Επίδραση καταστροφικών γεγονότων (σεισμοί) στο Α.Ε.Π.
Συγγραφέας: Χρονόπουλος, Κωνσταντίνος Βασ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2007
549. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP και οι εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στην παραγωγή τροφίμων
Συγγραφέας: Μπελέχα, Χάιδω - Χαρούλα Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
550. Αξιολόγηση της μέσης εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών σπουδών από τους μαθητές της B΄& Γ΄Λυκείου: μια πιλοτική έρευνα στην Αττική
Συγγραφέας: Στάικος, Ιωάννης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2003
551. Ειδικά θέματα στατιστικού ποιοτικού ελέγχου
Συγγραφέας: Στασινού, - Παναγιωτοπούλου Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
552. Δεξιότητες μάθησης και φοιτητές: στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων
Συγγραφέας: Κανάκη, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2003
553. Διερεύνηση των δημογραφικών και βιοψυχικών χαρακτηριστικών ατόμων με ψυχικές διαταραχές
Συγγραφέας: Παπάζογλου, Άννα Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2003
554. Εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης αντιστοιχιών στο μάρκετινγκ
Συγγραφέας: Δήμας, Λάμπρος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2004
555. Συμβολή στη μελέτη του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Συγγραφέας: Καρναβάς, Βασίλης Ζ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
556. Στατιστική μελέτη χρονολογικών σειρών αγοράς συναλλάγματος
Συγγραφέας: Ρεκλείτης, Χρήστος Αθανασίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2004
557. Παχυσαρκία: κοινωνική και οικονομική διάσταση ενός πληθυσμιακού χαρακτηριστικού
Συγγραφέας: Πολίτη, Αναστασία Σωτηρίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
558. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υδροχλωρικής σεβελαμέρης ως νέου φωσφοδεσμευτικού φαρμάκου στην αντιμετώπιση της υπερφωσφαταιμίας των χρόνιων αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2005
559. Συσχέτιση καπνίσματος γονέων με στατιστικές μεθόδους στην εμφάνιση ή προδιάθεση για εμφάνιση άσθματος σε παιδιά έως οκτώ ετών
Συγγραφέας: Μπόσιος, Δημήτριος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2006
560. Αξιολόγηση θεωρίας Van Hieles για την αποτυπώση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης μέσα από έρευνα που διεξήχθη στα ελληνικά σχολεία
Συγγραφέας: Βαρβιτσιώτης, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2006

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »