461. Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς - στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Λαδίκου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 06-2011
462. Margin squeeze και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Ηρωίδη, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 01-2012
463. “How to model labor markets in dynamic stochastic general equilibrium macroeconomic models
Author: Κυρκοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 05-2012
464. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων : τα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα
Author: Γιαννιώτη, Χριστιάνα
Format: pdf
Date: 01-2012
465. Ερευνητικές συνεργασίες επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βάχου, Ιωάννα - Μαρία
Format: pdf
Date: 01-2012
466. Φαινόμενα δημοσιονομικής εκτροπής σε συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης : εμπειρίες και συμπεράσματα
Author: Ρετζούλα, Χρυσάνθη
Format: pdf
Date: 01-2012
467. Συμφωνίες αποκλειστικότητας και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Κέκου, Αθηνά
Format: pdf
Date: 01-2012
468. Προσομοίωση ακραίων συνθηκών (stress tests) στο τραπεζικό σύστημα
Author: Κλεισιάρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2012
469. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Κωνσταντίνου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 01-2012
470. Η μαθηματική θεμελίωση της οικονομετρίας
Author: Σμυρνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 05-2012
471. Equal mutual fund's performance evaluation : can Greek mutual funds managers outguess the market?
Author: Verri, Georgia D.
Format: pdf
Date: 11-2011
472. Η καμπύλη Phillips στην οικονομία της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη το συναλλαγματικό καθεστώς και το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών
Author: Ευαγγέλου, Αγγελική - Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2012
473. Leverage cycles, the profound impact of the global financial crisis on the Greek banking system and the new Basel III regulatory framework aiming at the consolidation of the global financial sector
Author: Γκατζούφας, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 01-2012
474. Exclusion strategies of new businesses
Author: Katsargyri, Georgia
Format: pdf
Date: 01-2012
475. Liquidity stress-testing : an empirical assessment of Greek banking sector
Author: Fragkou, Stamatoula
Format: pdf
Date: 07-2014
476. Political economy and growth in an insiders - outsiders society : the case of Greece
Author: Κοσπεντάρης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 05-2012
477. Shipping finance and risk management
Author: Κουλούρη, Χαρίκλεια
Format: pdf
Date: 01-2012
478. Ανάκαμψη χωρίς πιστωτική επέκταση και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης
Author: Αγγελής, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 02-2015
479. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας : εκμάθηση βέλτιστων στρατηγικών στα πλαίσια ενός στοχαστικού παιγνίου
Author: Χρυσανθόπουλος, Νικόλαος Ι.
Format: pdf
Date: 09-2014
480. Η μελέτη χρηματοοικονομικών μεγεθών πριν και μετά την κρίση : συγκριτική μελέτη
Author: Σμέτη, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 2014

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »