1. Αξιολόγηση παραγωγικής επένδυσης στον κλάδο τροφίμων στην Ρουμανία
Author: Βαμβακάρη, Πιερίνα - Τζούλια
Format: pdf
Date: 1998
2. Αποτελεσματικότητα της αγοράς και μετοχικές μεταβολές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Author: Ζαραφίδης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2000
3. Μάρκετινγκ υπηρεσιών: εισαγωγικές έννοιες
Author: Αρχοντίδου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2001
4. Η διάχυση του Internet στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Σκουφή, Αικατερίνη, Κατζαγιαννάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2001
5. Η εφαρμογή του activity-based costing από τις εμπορικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Καϋμενάκη, Ευφροσύνη
Format: pdf
Date: 2002
6. Το μάρκετινγκ στη μουσική βιομηχανία στην ψηφιακή εποχή
Author: Κυριμκυρίδης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2003
7. Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματική διοίκηση συγκρούσεων στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον
Author: Στεφανίδης, Αβραάμ
Format: pdf
Date: 2003
8. Σύγκριση συστημάτων αμοιβών: μελέτες περιπτώσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Μελανίτης, Φραγκίσκος
Format: pdf
Date: 2004
9. Μελέτη ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α. από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης MUSA
Author: Κανελλάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2004
10. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Author: Μπούζας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 08-2004
11. Διαχείριση επιχειρηματικής επίδοσης: θεωρία και πρακτική
Author: Νούλας, Π.
Format: pdf
Date: 09-2004
12. Έρευνα σχετικά με τους διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Στεργίου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2005
13. Ο ρόλος του διοικητή προϊόντος στις ευρωπαϊκές και στις ιαπωνικές επιχειρήσεις
Author: Διακοστεργίου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 06-2005
14. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα
Author: Φώλας, Μιχαήλ
Format: pdf
15. Συστήματα υποκίνησης και ανταμοιβής του δυναμικού πωλήσεων
Author: Γκούρου, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 10-2006
16. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Author: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Format: pdf
Date: 2006
17. Στρατηγική διεθνοποίησης των Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών 1903-2006
Author: Γανταδάκης, Νικόλαος
Date: 2006
18. Διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Κατσαρλίνος, Λεωνίδας
Format: pdf
Date: 09-2006
19. Στρατηγικοί και στόχοι πωλήσεων σε αγορές Β2Β
Author: Μαρκούτσογλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2006
20. Προσφορά και ζήτηση προϊόντων πληροφορικής στις μεσαίες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Καλέντζης, Ευάγγελος Κ.
Format: pdf
Date: 2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »