ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στρατηγική διεθνοποίησης των Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών 1903-2006
Δημιουργός :Γανταδάκης, Νικόλαος
Συντελεστής :Παπαδάκης, Β. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :233σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Διεθνική επιχείρηση
Τράπεζα
Τραπεζική πολιτική
Τραπεζικό σύστημα
Διεθνής ανταγωνισμός
Θυγατρική εταιρεία
Δειγματοληψία
Ημερομηνία έκδοσης :2006

Αρχείο: 80441.pdf

Τύπος: application/pdf