181. Διοίκηση αλλαγών - Διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή
Author: Κούτη, Ναυσικά
Format: pdf
Date: 2004-2005
182. Εμπειρική έρευνα της αλληλεπίδρασης των επιμέρους διαστάσεων του Balanced Scorecard στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Κανδηλώρου, Μυρτώ Ι.
Format: pdf
Date: 2006
183. Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
Author: Γκρέκα, Αντωνία
Format: pdf
Date: 09-2006
184. Η στρατηγική των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων της Κρήτης
Author: Γαλενιανού, Σταματίνα
Format: pdf
Date: 2006
185. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών στους επιχειρηματικούς οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού βάση της καμπύλης μάθησης και της κοστολόγησης κατά δραστηριότητες
Author: Βλησμάς, Ορέστης
Format: pdf
Date: 2001
186. Who wants to be an expat?: παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις στελεχών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Author: Σπηλιωτοπούλου, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 2005
187. Ευέλικτα συστήματα απασχόλησης και η ελληνική πραγματικότητα
Author: Διακογιάννη, Χρυσάνθη
Format: pdf
Date: 2001
188. Franchising για αλυσίδα καταστημάτων με αντικείμενο επιδιορθώσεις και καθαρισμός ενδυμάτων/λοιπών αντικειμένων
Author: Κωστάκος, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 10-2002
189. Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Author: Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Format: pdf
Date: 12-2002
190. Κόστος ποιότητας και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
Author: Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2003
191. Διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
Author: Μπρούστας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2003
192. Ευκαιρίες arbitrage στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων
Author: Αγγελίδης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-2003
193. Venture capital : διεθνής και Ελληνική εμπειρία
Author: Μιχαλόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
194. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC) σε μικρομεσαία εμπορική και τεχνική επιχείρηση
Author: Δεληγιώργης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2003
195. Η διαμόρφωση και λειτουργία των ηλεκτρονικών τραπεζικών καναλιών διανομής
Author: Νάτση, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 09-2003
196. Το venture capital στην Ελλάδα
Author: Τογκαλίδου, Αθηνά
Format: pdf
Date: 2003
197. Ο στρατηγικός ρόλος των μεσαίων διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η σημασία της οργανωτικής δομής
Author: Χριστοδούλου, Ιωάννης Π.
Format: pdf
Date: 2003
198. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με τη βοήθεια του προγράμματος MUSA
Author: Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ν.
Format: pdf
Date: 2004
199. Σχεδιασμός πελατοκεντρικής στρατηγικής για έναν ελληνικό εκδοτικό οργανισμό με εφαρμογή μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης
Author: Αλεξόπουλος, Σπύρος
Format: pdf
Date: 2005
200. Μέγεθος και προσδιοριστικοί παράγοντες κεφαλαιακής διάρθρωσης: μια εμπειρική μελέτη για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »