61. Δυναμική προσέγγιση του συστήματος κινδύνου των μετοχών
Author: Κανελλόπουλος, Δημήτριος Βασίλειος
Format: pdf
Date: 09-2006
62. Η εκχώρηση σε τρίτους δραστηριοτήτων - υπηρεσιών (outsourcing) του τμήματος ανθρωπινων πόρων
Author: Φώτου, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2006
63. A decision support system for RFP / RFQ evaluation based on expected profit and capacity utilization
Author: Αγιομαυρίτης, Ιωάννης Φ.
Format: pdf
Date: 11-2005
64. Προβολή βιομηχανικών προϊόντων
Author: Τολιόπουλος, Ευθύμιος, Δημητράκος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1998
65. Rating agencies - Ο ρόλος των εταιριών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ο τρόπος δράσης τους: Intracome Credit Analysis
Author: Μουστάκα, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 1998
66. Εισαγωγή των futures και επιπτώσεις τους στη spot αγορά
Author: Πεζερίδης, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 1999
67. Αποτελεσματικότητα δηλώσεων αποστολής σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και σχέση με επιχειρησιακή απόδοση
Author: Δημάδης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 1999
68. Το προφίλ των ΜΜΕ σε 5 ευρωπαϊκές χώρες: συσχετίσεις χαρακτηριστικών και τάσεις διοίκησης
Author: Καρύδης, Αριστείδης
Format: pdf
Date: 2001
69. Πρόγραμμα μάρκετινγκ: 3M Scotchlite TM Fluorescent Diamond Grade TM
Author: Παπαδοπετράκη, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 2001
70. Business plan "Seven the easy markets"
Author: Κορκιδάκης, Κώστας
Format: pdf
Date: 2002
71. Τεχνικές καθορισμού συναρτήσεων ικανοποίησης του πελάτη και εφαρμογή στο σύστημα MU.S.A.
Author: Αρφαράς, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 06-2004
72. Μάρκετινγκ μονάδων υγείας
Author: Χατζηπέτρου, Κατερίνα
Format: pdf
Date: 2004
73. Αιτίες αναποτελεσματικότητας των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων
Author: Δημαρέλλη, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 09-2004
74. Θεωρητική Προσέγγιση του leasing και του sale and lease back ακινήτων: καθορισμός των κρίσιμων παραγόντων επηρεασμού της επιλογής μεταξύ sale and lease back και τραπεζικού δανεισμού
Author: Τζήμα, Αναστασία
Format: pdf
Date: 07-2004
75. Εφαρμογή σύγχρονων λογιστικών μεθόδων σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Author: Στεργίου, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2005
76. Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Author: Μαυρά, Ευθυμία
Format: pdf
Date: 2005
77. Πολυκριτήρια αξιολόγηση ενός συστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του συστήματος MUSA
Author: Καρακίτσου, Λήδα
Format: pdf
Date: 09-2005
78. Εξαγωγικές στρατηγικές Ελληνικών εταιριών ένδυσης: επώνυμα vs φασόν
Author: Καρπουχτσής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 09-2005
79. Αξιολόγηση του μοντέλου των κλαδικών συνομαδώσεων (industry clusters): η περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας
Author: Μελιγκοτσίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 09-2006
80. Η επίδραση της εφαρμογής των διεθνών ελεγκτικών προτύπων στην Ελλάδα
Author: Ξένου, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »