ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A decision support system for RFP / RFQ evaluation based on expected profit and capacity utilization
Δημιουργός :Αγιομαυρίτης, Ιωάννης Φ.
Συντελεστής :Ιωάννου, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :171p.
Γλώσσα :en
Περιεχόμενα :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Management information systems
Management
Ημερομηνία έκδοσης :11-2005

Αρχείο: 78795.pdf

Τύπος: application/pdf