61. Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Author: Καρακίτσιος, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 01-2011
62. Η επαγγελματική κατάρτιση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Πέτσα, Δήμητρα
63. Η προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Author: Καλομάλλου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2012
64. Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στο Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού
Author: Μίχα, Ελένη
Format: pdf
Date: 07-2012
65. Δημοσιονομική πειθαρχία στην Ευρωζώνη
Author: Σολωμός, Διονύσιος Κ.
Format: pdf
Date: 12-2011
66. Η απελευθέρωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών εκτός αυτών που αφορούν την ασφάλιση ζωής και η εναρμόνιση της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας
Author: Καραγιαννάκη, Ελένη
Format: pdf
Date: 11-1998
67. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Format: pdf
Date: 1996
68. Κοινωνικό κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη
Author: Φλουρής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 11-2000
69. Η οριοθέτηση της σχετικής αγοράς στα πλαίσια του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
Author: Αναστασίου, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2000
70. Οι επιπτώσεις της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως προς το εμπορικό ισοζύγιο (1981-1996)
Author: Τσώνος, Ηλίας
Format: pdf
Date: 11-1998
71. Assessing efficiency in urban transit systems : with an application to electric bus services in Athens, Greece using data envelopment analysis
Author: Politou, Despina M.
Format: pdf
Date: 12-2001
72. Ο φετιχισμός του εμπορεύματος
Author: Καραμπάτσος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 12-2002
73. Δημοσιονομική πολιτική και διεθνής συνεργασία
Author: Καψάλης, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 01-2003
74. Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία και στο εμπόριο των κρατών-μελών και των υπό ένταξη χωρών της Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης
Author: Φυτράκης, Απόστολος
Format: pdf
Date: 2002
75. Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Author: Ρουβά, Αγγελική
Format: pdf
Date: 12-2002
76. Σύγκλιση και απόκλιση του πληθωρισμού στη ζώνη του Ευρώ
Author: Βρέκου, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2002
77. Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Τόκα, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2003
78. Οικονομική ανάπτυξη και γραφειοκρατική διαφθορά
Author: Πούλου, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2004
79. Ασύμμετρη πληροφόρηση στην αγορά εργασίας
Author: Αλμπάνης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 12-2003
80. Ανισότητα και φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Αράχωβας, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 12-2003

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »