ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγκλιση και απόκλιση του πληθωρισμού στη ζώνη του Ευρώ
Δημιουργός :Βρέκου, Ελένη
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Πληθωρισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση
Χώρες ΕΚ
Νόμισμα
Προσφορά και ζήτηση
Ανταγωνισμός
Νομισματική πολιτική
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομικά μεγέθη
Οικονομικές συνθήκες
Οικονομική σύγκλιση
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 72671.pdf

Τύπος: application/pdf