101. Τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων για την αξιολόγηση καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση
Συγγραφέας: Γουργιώτου, Ευθυμία Αν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
102. Ανάλυση και πρόβλεψη των τροχαίων ατυχημάτων της Ελλάδας
Συγγραφέας: Βλαχόπουλος, Νικόλαος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
103. Διερεύνηση της σχέσης εσωτερικού μάρκετινγκ και οργανωσιακής δέσμευσης : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Κεχρής, Χρήστος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
104. Το προφίλ των μαθητών των τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων στη Δωδεκάνησο
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Καλλιρόη Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
105. Κατανομή Pareto και χαρακτηρισμοί αυτής
Συγγραφέας: Σπαθάρας, Δημήτριος Παν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
106. Ανάλυση διαγραμμάτων ελέγχου διεργασιών και μέσο μήκος ροής
Συγγραφέας: Γιαννούκου, Βασιλική Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
107. Σύγκριση μοντέλων παραγοντικής ανάλυσης με συνεχείς και κατηγορικές λανθάνουσες μεταβλητές
Συγγραφέας: Τσαπατσάρη, Σταματίνα Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
108. Η χρήση της ημερήσιας μέσης τιμής των φυσιολογικών αποτελεσμάτων των βιοχημικών εξετάσεν ως εναλλακτικής μεθόδου στατιστικού ελέγχου ποιότητας των αναλυτών κλινικής χημείας
Συγγραφέας: Καρκαλούσος, Πέτρος Λ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
109. Ο ορισμός της έννοιας του μέτρου και η γενίκευση της έννοιας της πιθανότητας
Συγγραφέας: Κονιδάρης, Νικόλαος Σπ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
110. Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις ενιαίων λυκείων Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεντέλης και Ν. Πεντέλης
Συγγραφέας: Χρηστάκης, Αναστάσιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
111. Ταμείο Νομικών
Συγγραφέας: Μήτσουρας, Εμμανουήλ Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
112. Μελέτη ταμείων ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ
Συγγραφέας: Καραδημητρίου, Παναγιώτης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
113. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα και το παράδειγμα του συνταξιοδοτικού ταμείου "Calstrs"
Συγγραφέας: Μαθιόπουλος, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
114. Η επίδραση της εκτίμησης των παραμέτρων στα διαγράμματα ελέγχου
Συγγραφέας: Μαθιουλάκης, Αλέξανδρος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
115. Διαδικασίες διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση, εκτίμηση ακινήτου
Συγγραφέας: Ηλιάδου, Σοφία Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
116. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Συγγραφέας: Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
117. Χρονολογικές σειρές- γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - τεχνική ανάλυση - έκθεση εκτίμησης
Συγγραφέας: Παπακούσουλας, Κωνσταντίνος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
118. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - τεχνική ανάλυση μετοχής "Eurobank" - μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων δήμου Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Μαστροδήμος, Σπυρίδων Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
119. Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Συγγραφέας: Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
120. Στατιστική ανάλυση ζημιών του κλάδου μεταφορών και μέθοδοι αποθεματοποίησης
Συγγραφέας: Στάντζου, Βασιλική-Βανέσσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »