141. Συγκριτική ανάλυση γραπτών βαθμολογιών Γ' Λυκείου ετών 2001 & 2002 Νομού Κορινθίας και εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Δασκαλόπουλος, Ιωάννης Ηλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
142. Το διάγραμμα των εκθετικά σταθμισμένων κινητών μέσων
Συγγραφέας: Ατσαρού, Κωνσταντίνα Νικολάου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
143. Συχνότητα σακχαρώδη διαβήτη τύπου LADA σε ενήλικες διαβητιούς ασθενείς που είχαν θεωρηθεί ως διαβητικού τύπου 2 και η διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τσούμαλης, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2003
144. Θνησιμότητα και αιτίες θανάτου στην Ελλάδα 1979-1998
Συγγραφέας: Ανδριτσοπούλου, Λεμονιά Ιωάννου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2003
145. Χρήση στατιστικών μεθοδολογιών για την ανάλυση δεδομένων βιομηχανικής μονάδας
Συγγραφέας: Οικονόμου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
146. 1960-2000 : πορεία ποσοτήτων και τιμών γεωργικών προϊόντων - προοπτικές
Συγγραφέας: Παπαδοπούλου, Σταυρούλα Η.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
147. Ανάλυση χρονολογικών σειρών από ιχθυόσκαλα χαλκίδας (1977-2001) και αλιευτικού συνεταιρισμού Βόλου (1990-2001)
Συγγραφέας: Μηλιώτης, Ευστάθιος Κων.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2003
148. Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος σε πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Χαριτίδης, Θεμιστοκλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2003
149. Στατιστικές μέθοδοι ομαδοποίησης εγκεφαλικών προκλητών δυναμικών
Συγγραφέας: Χριστοφιδάκη, Κυριακή Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
150. Στατιστική μελέτη των μετρήσεων θορύβου στην Αττική οδό
Συγγραφέας: Μπακαλογιάννης, Μιλτιάδης Ευαγγέλου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
151. Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας και εφαρμογής τους σε χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές
Συγγραφέας: Μποφιλιάκης, Δημήτριος Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
152. Μελέτη ανισότητας των εισοδημάτων: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας: Γληνού, Αικατερίνη Κων.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
153. Στατιστική επεξεργασία υπηρεσιακών στοιχείων των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Συγγραφέας: Σκολαρίκος, Μαρίνος Φωτίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
154. Ανίχνευση της απάτης στην ασφάλιση αυτοκινήτων
Συγγραφέας: Χαρίση, Αφροδίτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2005
155. Η μεθοδολογία 6 Σίγμα : θεωρία και εφαρμογές
Συγγραφέας: Βαρουτά, Παναγιώτα Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2005
156. Ανάλυση και σύγκριση των δημογραφικών χαρακτηριστικών Ελλάδας και Τουρκίας 1950-2000
Συγγραφέας: Φωτόπουλος, Μιχαήλ Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
157. Μαθητές Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας εκπαίδευσης, ανάλυση χρονολογικών σειρών και σύγκριση μεθόδων πρόβλεψης
Συγγραφέας: Ντάρδας, Αθανάσιος Πλουτ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005
158. Έρευνα της επίδρασης περιβαλλοντικών μεταβλητών στην κατανομή ειδών της χλωρίδας του όρους Ερύμανθου με την χρήση του μοντέλου Proportional Odds
Συγγραφέας: Βαλμάς, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
159. Έλεγχος αξιοπιστίας αδρανειακού συστήματος
Συγγραφέας: Θρακιώτης, Πασχάλης Αθαν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
160. Στοχαστικά μοντέλα χρονοσειρών και εφαρμογές σε χρηματοοικονομικά δεδομένα
Συγγραφέας: Φράγκου, Σοφία Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »