121. Μελέτη και χαρακτηρισμός της κίνησης του δικτύου δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με το φαινόμενο της αυτό-ομοιότητας
Συγγραφέας: Μακρυδάκη, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
122. Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών video-on-demand
Συγγραφέας: Μπότης, Δημήτρης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
123. Ανάκτηση πληροφορίας με χρήση του προφίλ χρήστη
Συγγραφέας: Αγγελής, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
124. Πολιτική ασφάλειας για δημόσια Π.Σ. επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων
Συγγραφέας: Τσιώρας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
125. Σχεδίαση ενός περιβαλλοντοστραφούς-καθηκοντοστραφούς εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στην ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοφίας και επικοινωνιών
Συγγραφέας: Κοτσικάρης, Γρηγόρης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
126. Περιβάλλον σχεδίασης διαδραστικών κινούμενων κόσμων (χωροχρονικών συνθέσεων)
Συγγραφέας: Τεντζεράκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
127. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος
Συγγραφέας: Κορού, Λίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
128. Ανάκτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και προσωπικοποίηση
Συγγραφέας: Αμανατίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
129. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αντικειμένων και ανάθεσης εργασιών στα κατανεμημένα συστήματα
Συγγραφέας: Σαμουηλίδης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
130. Διαχείριση γνώσης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Μπέλσης, Πέτρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
131. Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου
Συγγραφέας: Οικονομάκου, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
132. Στοχευόμενη αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών
Συγγραφέας: Τσιλίρα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
133. Εφαρμογή μεθόδων ελέγχου ροής δεδομένων σε προγράμματα βάσεων δεδομένων
Συγγραφέας: Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλής Γρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
134. Ιδιωτική και ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη σε κινητά δίκτυα
Συγγραφέας: Σανίνας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
135. Αντιλήψεις επικινδυνότητας στη διαχείριση ασφάλειας Π.Σ.
Συγγραφέας: Τσώχου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
136. Ολοκλήρωση δεδομένων σε περιβάλλον peer-to-peer κινητών κόμβων
Συγγραφέας: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
137. Σχεδιασμός και αξιολόγηση κεντρικοποιημένων έναντι κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο
Συγγραφέας: Κρασονικολάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
138. Θέματα accounting στην τεχνολογία πλέγματος (grid)
Συγγραφέας: Πετεινερή, Διονυσία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
139. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
140. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Internet
Συγγραφέας: Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »