101. Ανάλυση, διαχείριση και μοντελοποίηση επικινδυνότητας
Συγγραφέας: Φουκαράκη, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
102. Analysis of the role of intermediaries in the electronic marketplaces
Συγγραφέας: Κυριακάτος, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
103. Συμπεριφορά καταναλωτή και παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω internet
Συγγραφέας: Λάμπρου, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
104. Τεχνικές οπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εξόρυξης γνώσης
Συγγραφέας: Φελούκας, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
105. Διερεύνηση των τεχνικών και εργαλείων ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καθώς και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ αυτών
Συγγραφέας: Πράπα, Αυγουστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
106. Το μοντέλο των δικτυο-ενδιάμεσων και η προστασία της προσωπικής ζωής
Συγγραφέας: Κωστής, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
107. Χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο
Συγγραφέας: Φουρλάς, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
108. Πλαίσιο ομοιότητας για σύνθετες μορφές πληροφορίας/γνώσης
Συγγραφέας: Κατσένη, Μαρία
109. Εφαρμογές κινητών συσκευών για τη διαχείριση έξυπνων καρτών με χρήση τεχνολογιών JavaCard και J2ME
Συγγραφέας: Καπετανάκης, Ηλίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
110. Απεικόνιση προτύπων σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων
Συγγραφέας: Κοτσιφάκος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
111. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου κουτιού για τον έλεγχο λογισμικού
Συγγραφέας: Αδάμος, Δημήτριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
112. Ανάκτηση πληροφορίας κατά τμήματα
Συγγραφέας: Γιγουρτσή, Ευθυμία-Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
113. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης αθλητικών εισιτηρίων περιόδου με χρήση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)
Συγγραφέας: Καραΐσκος, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
114. Η εφαρμογή του social computing στη διαδραστική τηλεόραση
Συγγραφέας: Ρίγκερς, Τσαμά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
115. Δια-οχηματική επικοινωνία
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
116. Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής επιχείρησης
Συγγραφέας: Βέμου, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
117. Τεχνολογίες, υπηρεσίες και οικονομικά μοντέλα στο next generation network
Συγγραφέας: Κοκκινάκης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
118. Διαλειτουργικότητα λογισμικού
Συγγραφέας: Γιαννακάκος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
119. Outsourcing πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Πανόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
120. Δημιουργία και αξιολόγηση συστήματος ανάκτησης ελληνικών κειμένων
Συγγραφέας: Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »