321. Διερεύνηση του ρόλου των Μαρκών ως «Πρεσβευτές» κοινωνικής αλλαγής
Συγγραφέας: Σπυρογιώτης, Παναγιώτης
322. Το παρόν και το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών-ψηφιακών νομισμάτων
Συγγραφέας: Μάστορας, Ιωάννης
323. Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού μάρκετινγκ στον κλάδο των αγαθών ταχείας κατανάλωσης (FMCG): μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Coca Cola 3E
Συγγραφέας: Λάγιος, Βασίλειος
324. Εφαρμογή και πλεονεκτήματα του TPM σε μια γραμμή παραγωγής εργοστασίου της Nestle
Συγγραφέας: Τσιατσιάνης, Βασίλειος
325. Ανταγωνιστικές στρατηγικές στον κλάδο πολυτελούς παιδικής ένδυσης
Συγγραφέας: Πετρόπουλος, Γεώργιος
326. Μακροπροληπτική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος: σημασία και εφαρμογή σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
Συγγραφέας: Γεωργίου, Αλέξανδρος
327. Αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού με γνώμονα την επιχειρηματική αξία
Συγγραφέας: Δημοσχάκης, Λουλούδης
328. Διερεύνηση της χρησιμότητας της μεθόδου της εθνογραφικής παρατήρησης στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
Συγγραφέας: Αναγνωστάκη, Μαρία
329. Το μοντέλο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος: ως μέσο κατανόησης του τουριστικού κλάδου:χαρακτηριστικά-ιδιαιτερότητες και δεδομένα για την Ελλάδα της ύφεσης
Συγγραφέας: Συργιάννη, Βασιλική
330. Bank resolution tools
Συγγραφέας: Κατσιμίχα, Πηνελόπη
331. Μελέτη της βελτίωσης υπηρεσιών/προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της χρήσης Web Analytics
Συγγραφέας: Χανιωτάκης, Ιωάννης
332. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 σε εταιρεία συμβούλων ποιοτικού ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Συγγραφέας: Κουρής, Ευάγγελος
333. Τακτικές εξισορρόπησης διαπραγματευτικής δύναμης
Συγγραφέας: Συρίγος, Στυλιανός
334. Η κρίση της Ευρωζώνης
Συγγραφέας: Φρέντζος, Χαρίλαος
335. Μελέτη της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ των σχέσεων στην αγορά της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών-Relationship Marketing
Συγγραφέας: Χρυσανθόπουλος, Δημήτριος
336. Διάσπαση εταιριών και συγγενείς της έννοιες: μια νομική, λογιστική και φορολογική προσέγγιση
Συγγραφέας: Αστήθας, Παναγιώτης
337. Κατηγοριοποίηση θυγατρικών με βάση τη μήτρα BCG και πως αυτή επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους
Συγγραφέας: Γεροδημητρός, Φώτης
338. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Κουρκουλή, Δήμητρα
339. Δημιουργία προγράμματος επικοινωνίας (communication plan) για τη Μ.Κ.Ο. "Η καρδιά του παιδιού"
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος
340. Οι καταναλωτικές συνήθειες των νέων στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας
Συγγραφέας: Κρασσά, Σωτηρία

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »