21. Μελέτη πληροφοριακού συστήματος βιβλιοθήκης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Author: Αργυροπούλου, Αγγελική, Κοντοδήμας, Δημήτριος
Format: pdf
22. Η κουλτούρα και η ηγεσία στην ελληνική κοινωνία
Author: Σαλπέας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 1998
23. Ομολογιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης: στρατηγικές trading και arbitrage
Author: Γκράβας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 09-2000
24. Επιχειρηματικό πλάνο της RealMeal.gr με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Author: Τζεβελέκης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 2001
25. Το industrial promotion των ελληνικών επιχειρήσεων
Author: Ριζομυλιώτης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2002
26. Διοικητική τραπεζικών χορηγήσεων και μελέτη κριτηρίων δανεισμού
Author: Πεφάνης, Γεράσιμος
Format: pdf
Date: 2003
27. The growth challenge of the new venture: η πρόκληση της ανάπτυξης και μια απόπειρα για την αποκάλυψη της συνταγής επιτυχίας.
Author: Μυστακίδης, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 2003
28. Διαχείριση γνώσης και ανθρώπινο δυναμικό: μελέτη περίπτωσης στη ΔΕΗ Α.Ε.
Author: Μπαρτσώτας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 08-2004
29. Εταιρική επιχειρηματικότητα - intrapreneurship. Μελέτη περιπτώσεων στον ελληνικό κλάδο τηλεπικοινωνιών
Author: Σιδέρης, Ελευθέριος
Format: pdf
Date: 09-2004
30. Αναγνώριση εσόδων και προωθητικές ενέργειες των πωλήσεων
Author: Τόλιας, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 2005
31. Ποιότητα υπηρεσίας και εξυπηρέτησης πελατών κινητής τηλεφωνίας: στοιχεία από την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας
Author: Χατζηπάνος, Μιχαήλ Α.
Format: pdf
Date: 09-2005
32. Η εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών Yield Management στις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Author: Λύτρας, Νίκος
Format: pdf
Date: 09-2005
33. Μια μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών internet στην Ελλάδα
Author: Λιαρμακόπουλος, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 09-2005
34. Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων στα πλαίσια των μεθόδων αξιολόγησης της Morningstar
Author: Αλεβιζοπούλου, Ευφροσύνη Δ.
Format: pdf
Date: 2005
35. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων: το άνοιγμα προς τα Βαλκάνια
Author: Μιλτιάδου, Ευστράτιος
Format: pdf
Date: 09-2006
36. Μελέτη αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Αθήνας με τη χρήση των event studies
Author: Τζινευράκης, Στυλιανός Εμμ.
Format: pdf
Date: 09-2006
37. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: παρούσα κατάσταση, εξελίξεις και προοπτικές
Author: Ντάνος, Χρήστος
Format: pdf
Date: 2006
38. Η επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα
Author: Μιχαλόπουλος, Χρήστος Α.
Format: pdf
Date: 2006
39. Αξία της επιχείρησης: συσχέτιση με τις ταμειακές ροές έναντι της λογιστικής πληροφόρησης
Author: Γκάγκας, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 2006
40. Εμπειρικός προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών στους κλάδους των τραπεζών και των εταιριών τροφίμων στο Χ.Α.Α.
Author: Καρακίτσου, Μαρία Ζωή
Format: pdf
Date: 1997

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »