ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη πληροφοριακού συστήματος βιβλιοθήκης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημιουργός :Αργυροπούλου, Αγγελική
Κοντοδήμας, Δημήτριος
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Μηχανοργάνωση
Πληροφορική της τεκμηρίωσης
Βιβλιοθήκη
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
Αυτοματοποίηση
Αξιολόγηση σχεδίου

Αρχείο: 53653.pdf

Τύπος: application/pdf