101. Επιχειρησιακή εθιμοτυπία : σύγκριση του ελληνικού υποδείγματος με το ευρωπαϊκό
Author: Μπαλάσης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 2005
102. Η τεχνολογία του RFID στην υπηρεσία του Supply Chain Management : δυνατότητες, προκλήσεις και η ελληνική πραγματικότητα
Author: Χωνιανάκης, Στέφανος
Format: pdf
Date: 2005
103. Μελέτες εφικτότητας: θεωρία και πρακτική : μελέτη περίπτωσης ίδρυση σταθμού αυτοκινήτου
Author: Καλλή, Άννα
104. Διαδικτυακή ψηφιακή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : μελέτη, σχεδίαση και πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής
Author: Τζωάννος, Ευστράτιος Π.
Format: pdf
Date: 2006
105. Συστήματα ελέγχου του διευθυντή πωλήσεων και απόδοση του δυναμικού πωλήσεων και του τμήματος πωλήσεων
Author: Αρριανά, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-2006
106. Η διοίκηση συγκρούσεων και η συναισθηματική νοημοσύνη
Author: Κωλέττης, Γεώργιος
107. Στρατηγική Διοίκηση Εκπαίδευσης
Author: Κουρκουτά, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 12-2005
108. Ανάλυση επιχειρήσεων παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ελλάδα
Author: Φροσυνιώτης, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 1998
109. Μελέτη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια - Χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας
Author: Παπαϊωάννου, Γρηγόριος
Format: pdf
Date: 2002
110. Ποιοτικοί επιχειρησιακοί παράγοντες και αριθμοδείκτες
Author: Θηραίος, Δημήτρης Σ.
Format: pdf
Date: 2003
111. Διοίκηση αναδυόμενης υπερεθνικής εταιρίας
Author: Σουσούνης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
112. Διαχείριση προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
Author: Κονταξή, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 2004
113. Εξαγωγικό μάρκετινγκ ελληνικών εταιρειών
Author: Παλαδινού, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-2003
114. Επικοινωνιακή πολιτική και εταιρική εικόνα
Author: Γαλάρης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 2004
115. Διασύνδεση SAP - ηλεκτρονικής αγοράς B2BIN.GR για την προμήθεια υλικών (e-procurement)
Author: Γιαννούκαρης, Σταύρος
Format: pdf
Date: 02-2004
116. Η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων ως στρατηγική επιλογή: η περίπτωση της εξωτερίκευσης δραστηριοτήτων ανθρώπινων πόρων
Author: Κοντονίκα, Σοφία
Format: pdf
Date: 09-2004
117. Market valuation of accruals
Author: Σπαθής, Παύλος
Format: pdf
Date: 06-2005
118. Ο προϋπολογισμός ως διοικητικό εργαλείο σε ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Κωστοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 09-2005
119. Προσέλκυση & επιλογή προσωπικού
Author: Μποτσιφάρας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 07-2005
120. Διοίκηση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων
Author: Κατσίχτης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 09-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »