ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διασύνδεση SAP - ηλεκτρονικής αγοράς B2BIN.GR για την προμήθεια υλικών (e-procurement)
Δημιουργός :Γιαννούκαρης, Σταύρος
Συντελεστής :Ιωάννου, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :141σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Νέες τεχνολογίες
Ανάλυση πληροφοριών
Σύστημα πληροφορικής
Επιχείρηση
Διοικητικές επιστήμες
Λογισμικό
Εξοπλισμός πληροφορικής
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :02-2004

Αρχείο: 76407.pdf

Τύπος: application/pdf