1. Η Πέμπτη διεθνής συνδιάσκεψις της εργασίας
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
2. Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικώτεραι αυτής εφαρμογαί κατά τον H.Fayol
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
3. Κοινωνικαί διατάξεις των μεταπολεμικών πολιτευμάτων
Συγγραφέας: Τσιτσεκλής, Αγγ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
4. Το αγροτικόν πρόβλημα
Συγγραφέας: Σιμωνίδης, Βασιλ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
5. Εισηγητήριος έκθεσις επί του απολογισμού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του έτους 1923
Συγγραφέας: Διομήδης, Αλ. Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924

Σελίδες:  1