Τίτλος   Ψηφιακές Συλλογές Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Περίληψη   Στις "Ψηφιακές Συλλογές Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών" συγκεντρώνεται παλαιό και σπάνιο υλικό όπως παλαιά συγγράμματα και διδακτικά εγχειρίδια της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών των πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα καθώς και σπάνιες μονογραφίες που αποτελούν αποκτήματα της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, της παλαιότερης οικονομικής βιβλιοθήκης της χώρας. Στις συλλογές αυτής της ενότητας περιλαμβάνεται επίσης αποδελτιωμένο το εγνωσμένης ιστορικής αξίας Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δ. Καλιτσουνάκη το οποίο περιέχει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου της πεντηκονταετίας 1921-1971.

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Παλαιά Συγγράμματα / Old textbooks
Σπάνιες εκδόσεις / Rare publications
Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δ. Καλιτσουνάκη