1. Τελεολογική ερμηνεία και θεωρία του έννομου αγαθού εν τω ποινικώ δίκαιω
Συγγραφέας: Κρυστάλλης, Αθανάσιος Λ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
2. Τουρκοκρατούμεναι Κυκλάδες: η δικαιοσύνη εν Άνδρω επί Τουρκοκρατίας
Συγγραφέας: Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
3. Η έκθεσις (1938) του διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και η εφαρμογή των συμβάσεων
Συγγραφέας: Ζάρρας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
4. Guiseppe Gerola (21 Σεπτεμβρίου 1938)
Συγγραφέας: Σπανάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
5. Νομική και Κοινωνιολογική θεώρησις της ιδέας του Έθνους
Συγγραφέας: Αλεξιάδης, Γεώργιος Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
6. Ρύθμισις και σταθεροποίησις τιμών
Συγγραφέας: Anderson, B.M., Μάνος, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
7. Παράλληλος και οργανικός εποικισμός
Συγγραφέας: Καραβίδας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
8. Ανεργία και αποταμίευσις: τμήμα 1
Συγγραφέας: Χριστοδουλόπουλος, Πίνδαρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1939
9. Η δημόσια επιχείρησις εις την Ελλάδα: τα πρώτα 25 έτη των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους
Συγγραφέας: Κορώνης, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1941
10. Η δημόσια επιχείρησις εις την Ελλάδα: τα πρώτα 25 έτη των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους
Συγγραφέας: Κορώνης, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1941
11. Ο νόμος της ζητήσεως
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1941
12. Επισκόπησις της επιχειρηματικής συγκεντρώσεως
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1941
13. Το έργον του J.H. von Thunen
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1941
14. Τα δημόσια οικονομικά της Βενετίας κατά τον μεσαίωνα
Συγγραφέας: Σπητέρης, Αντώνιος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1941
15. Περί του δημοσίου χρέους της Ελλάδος
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1942
16. Οικονομικαί σκέψεις του Ξενοφώντος
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1942
17. Δοκίμιον περί της φύσεως και σημασίας της Οικονομικής Επιστήμης
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης, Νικ. Π., Robbins, Lionel
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1942
18. Το εθνικόν εισόδημα της Ελλάδος κατά τας απόψεις των White Papers
Συγγραφέας: Μουσμούτης, Ν.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
19. Η πολιτική της τιμής του συναλλάγματος υπό τας σημερινάς συνθήκας
Συγγραφέας: Χαλκιόπουλος, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
20. John Maynard Keynes
Συγγραφέας: Χριστοδουλόπουλος, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »