ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική επιστήμη και σοσιαλισμός
Δημιουργός :Λοβέρδος, Σπύρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 27-34
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 14

Τύπος: application/pdf