ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα παρ ημίν κόμματα και η αναλογική εκλογή
Δημιουργός :Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 35-50
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 15

Τύπος: application/pdf