ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημοκρατία και εκλογικόν σύστημα
Δημιουργός :Παπαναστασίου, Αλέξανδρος Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 39-140
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1923
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 42

Τύπος: application/pdf