ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πολεμική και μεταπολεμική άμεσος φορολογία μας
Δημιουργός :Σμπαρούνης, Αθανάσιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 250-277
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1924
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 62

Τύπος: application/pdf