ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι θεωρίαι του L. Duguit
Δημιουργός :Τσιτσεκλής, Αγγ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 135-150
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 80

Τύπος: application/pdf