ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η νομική θέσις των βουλευτών και η βουλευτική ασυλία του λόγου
Δημιουργός :Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 201-234
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 83

Τύπος: application/pdf