ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι σύγχρονοι οικονομικαί οργανώσεις
Δημιουργός :Ζήσης, Π. Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 281-357
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 86

Τύπος: application/pdf