ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αναλογική εκλογή και ιδίως εν Ελλάδι
Δημιουργός :Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 396-408
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 89

Τύπος: application/pdf