ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελληνική ταπητουργεία: η μεταφορά της εξ ανατολής
Δημιουργός :Μαλαματιανός, Κωνσταντίνος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 409-420
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 90

Τύπος: application/pdf