ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί της οικονομικής επιστήμης της σήμερον και περί των εν Ελλάδι. Νύξεις τινές
Δημιουργός :Κουτσογιάννης, Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 64-68
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kalitsounakis_104.pdf

Τύπος: application/pdf