ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πρόβλημα της καπιταλιστικής συγκεντρώσεως εν τη Αγροτική Οικονομία
Δημιουργός :Λεμπέσης, Ε.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 38-90
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 156

Τύπος: application/pdf