ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου
Δημιουργός :Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 91-98
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 157

Τύπος: application/pdf