ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προς Νέαν Θεωρητικήν Οικονομίαν
Δημιουργός :Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 413-420
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 162

Τύπος: application/pdf