ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενική Πολιτειολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου
Δημιουργός :Βεζάνης, Δημήτριος Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-13
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 179

Τύπος: application/pdf