ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πληθυσμός και οικονομικαί κρίσεις
Δημιουργός :Σμυρνιούδης, Γεώργιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 242-262
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 186

Τύπος: application/pdf