ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διεθνής νομισματική κατάστασις των τελευταίων ετών
Δημιουργός :Κουτσοχέρας, Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 296-326
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 189

Τύπος: application/pdf